Biuletyn Informacji Publicznej - STAROSTWO POWIATOWE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 22.08.2018 Ogłoszenie Starosty Górowskiego o rokowaniach po II przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa
 30.07.2018 Zarząd Powiatu Górowskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
 15.05.2018 Starosta Górowski ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Góra, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 931 AM-25 pow. 0,2162 ha, obręb Góra, gm. Góra
 13.04.2018 Postanowienie nr DLG-777-1/18 z dnia 8 stycznia 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego do Rady Powiatu Górowskiego
 29.03.2018 GKN.6845.1... Ogłoszenie Starosty Górowskiego
 20.03.2018 OGŁOSZENIE o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Niechlów Powiat Górowski
 18.01.2018 OR.152.1.2... Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Powiatu Górowskiego w 2017 r. przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
 17.01.2018 Starosta Górowski ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Góra, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 931 AM-25 pow. 0,2162 ha, obręb Góra, gm. Góra
 09.01.2018 GK.6853.5.... Decyzja po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika ENEA Operator Sp. z o.o. w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie 15 - Tarpno, gmina Niechlów
 21.12.2017 Postanowienie nr DLG-777-117 z dnia 25 kwietnia 2017 r. o obsadzeniu mandatu radnego do Rady Powiatu Górowskiego

«       1   2   3   4   5   6         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 23571