Biuletyn Informacji Publicznej - STAROSTWO POWIATOWE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 05.04.2017 Uchwała nr XVIII/107/2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu górowskiego na okres od dnia 1.02.2017 r. do dnia 31.01.2019 r.
 05.04.2017 Uchwała nr XVIII/106/2017 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na obszarze powiatu górowskiego na okres od dnia 1 wrzesnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
 12.01.2017 Uchwała nr XVI/97/2016 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu górowskiego na okres od dnia 1.02.2017 r. do dnia 31.01.2019 r.
 13.01.2016 Uchwała nr X/62/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu górowskiego na okres od dnia 1.02. 2016 r. do dnia 31.01.2017 r.
 13.01.2016 Uchwała nr IX/51/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z drogi pojazdu i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu
 13.01.2016 Uchwała nr V/30/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2/XV/2000 Rady Powiatu w Górze z dnia 15 marca 2000 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Górowskiego
 13.01.2016 Uchwała nr V/26/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 27 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/176/13 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Górowski
 15.01.2015 Uchwała nr III/14/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu górowskiego na okres od dnia 1.02.2015 do dnia 31.01.2016 r.
 20.01.2014 Uchwała nr XXVIII/176/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Górowski.
 20.01.2014 Uchwała nr XXVIII/174/13 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/99/12 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Powiatu Górowskiego w zakresie wynajmu i dzierżawy lokali użytkowych, gruntów i czynszów najmu lub dzierżawy.

«       1   2   3   4         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 5529