Biuletyn Informacji Publicznej - STAROSTWO POWIATOWE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 09.04.2018 Program Ochrony Środowiska, Prognoza Oddziaływania na Środowisko, Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko
 13.06.2017 Powiatowy program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Górowskim na lata 2017-2022
 13.06.2017 Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Górowskim na lata 2017-2022
 13.06.2017 Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Górowskim na lata 2017-2022
 13.06.2017 Powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Górowskim
 07.11.2016 Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu programu współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok
 07.11.2016 Projekt Programu współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok
 12.10.2015 Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 r.
 03.10.2014 Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu "Programu współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok"
 15.11.2013 Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Górowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 4788