Biuletyn Informacji Publicznej - STAROSTWO POWIATOWE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 31.08.2018 GK.6833.10... Obwieszczenie o przedłużeniu terminu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 2252/20, położoną w Górze, obręb Góra
 23.08.2018 Obwieszczenie Starosty Górowskiego z dnia 23 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Górze w wyborach do Rady Powiatu Górowskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 09.08.2018 GK.6641.2017 Obwieszczenie Starosty Górowskiego o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego po przeprowadzonej moderniacji ewidencji gruntów i budynków
 17.07.2018 GK.6623.8.... Obwieszczenie Starosty Górowskiego o zebraniu uczestników scalenia gruntów wsi Naratów
 11.05.2018 GK.6623.8.... Obwieszczenie Starosty Górowskiego o okazywaniu na gruncie stabilizacji punktów granicznych obszaru scalenia oraz granic działek wydzielonych w wyniku scalenia gruntów wsi Naratów
 19.04.2018 GK.6833.10... Obwieszczenie o przedłużeniu terminu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 2252/20, położoną w Górze, obręb Góra
 14.03.2018 WRiD.5130.... Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu informuję, że w dniu 06.03.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru: mosty drogowe na rzece Barycz, Osetno, gm. Góra
 01.03.2018 Zaproszenie na konsultacje społeczne SRWD 2030
 22.02.2018 GK.6623.8.... Decyzja Starosty Górowskiego o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów wsi Naratów wraz z częścią wsi Bogucin, Łękanów, Żuchów gmina Niechlów
 05.02.2018 GK.6623.8.... Obwieszczenie Starosty Górowskiego o zebraniu uczestników scalenia gruntów wsi Naratów

«       1   2   3   4   5   6         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 12782