Biuletyn Informacji Publicznej - STAROSTWO POWIATOWE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 17.09.2018 Zarządzenie nr 24/2018 Starosty Górowskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni: Droga powiatowa 1113D Wąsosz - Płoski od km 2+744 do km 3+544=0,8km.
 17.09.2018 Zarządzenie nr 23/2018 Starosty Górowskiego z dnia 29 sierpnia 2018 r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na naprawę przełomu nawierzchni: Droga powiatowa 1113D Wąsosz - Płoski od km 2+723=0,06km.
 16.08.2018 Zarządzenie nr 22/2018 Starosty Górowskiego z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 17/2016 Starosty Górowskiego z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia regulaminu obejmowania i sprawowania Patronatu Starosty Górowskiego
 16.08.2018 Zarządzenie nr 21/2018 Starosty Górowskiego z dnia 07 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, obustronne wykonanie ścinki poboczy szerokości po 1,0m do 10cm z odwiezieniem urobku na odległość do 10km: Droga powiatowa 1068D Witoszyce-Wioska-Siciny od km 3+240 do 4+440
 16.08.2018 Zarządzenie nr 20/2018 Starosty Górowskiego z dnia 07 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni: Droga powiatowa 1067D Radosław-Nowa Wioska od km 0+000 do km2+970
 31.07.2018 Zarzadzenie nr 19/2018 Starosty Górowskiego z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych służącej do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Górze
 24.07.2018 Zarządzenie nr 17/2018 Starosty Górowskiego z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni. Droga powiatowa 1067D Radosław - Nowa Wioska od km 0+000 do km 2+970.
 24.07.2018 Zarządzenie nr 18/2018 Starosty Górowskiego z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, obustronne wykonanie ścinki poboczy szerokości po 1,0 do 10 cm z odwiezieniem urobku na odległość do 10 km: Droga powiatowa 1068D Witoszyce - Wioska - Siciny od km 3+ 240 do km 4+440.
 24.07.2018 Zarządzenie nr 15/2018 Starosty Górowskiego z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni wraz ze ścinką poboczy: Droga powiatowa 1068D Witoszyce - Wioska - Siciny od km 0+000 do km 2+000
 24.07.2018 Zarządzenie nr 16/2018 Starosty Górowskiego z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni. Droga powiatowa 1113D Wąsosz - Płoski od km 2+744 do km 3+544=0,8 km, naprawa przełomu nawierzchni: Droga powiatowa 1113D Wąsosz - Płoski od km 2+656 do km 2+723=0,06 km.

«       1   2   3         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 310