Biuletyn Informacji Publicznej - STAROSTWO POWIATOWE
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 28.12.2017 Zarządzenie Nr 22/2017 Starosty Górowskiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Górze
 06.12.2017 Zarządzenie Nr 21/2017 Starosty Górowskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wskazania na terenie Powiatu Górowskiego wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.
 06.12.2017 Zarządzenie Nr 20/2017 Starosty Górowskiego z dn 23 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Górze
 06.12.2017 Zarządzenie Nr 19/2017 Starosty Górowskiego z dnia 18 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu dla Pani Anity Nowickiej w związku z zakończeniem służby przygotowawczej.
 06.12.2017 Zarządzenie Nr 18/2017 Starosty Górowskiego z dn. 29 września 2017 r. w sprawie Powołania Komisji ds. naboru na wolne stanowisko pracy Inspektora w Starostwie Powiatowym w Górze
 06.12.2017 Zarządzenie Nr 17/2017 Starosty Górowskiego z dn. 28 września 2017 r. w sprawie Powołania Komisji Przetargowej
 06.12.2017 Zarządzenie Nr 16/2017 Starosty Górowskiego z dn. 13 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu dla Pani Sylwii Mikołajczyk w związku z zakończeniem służby przygotowawczej.
 15.09.2017 Zarządzenie nr 15/2017 Starosty Górowskiego z dnia 29.08.2017 r. w sprawie powołania komisji ds. naboru na wolne stanowisko pracy inspektora w Starostwie Powiatowym w Górze
 15.09.2017 Zarządzenie nr 14/2017 Starosty Górowskiego z dnia 16.08.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 26/2011 Starosty Górowskiego z dnia 04.10.2011 r. w sprawie Regulaminu pracy dla pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Górze
 15.09.2017 Zarządzenie nr 13/2017 Starosty Górowskiego z dnia 08.08.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

«       1   2   3         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 909