Biuletyn Informacji Publicznej - STAROSTWO POWIATOWE
  Menu przedmiotowe
  Ochrona danych osobowych /  Zadania IOD
Tytuł dokumentu: Zadania Inspektora ochrony danych
Data publikacji: 11.06.2018
Data na dokumencie/utworzenia:
Symbol dokumentu:
Typ dokumentu:

 

Zadania inspektora ochrony danych:


1.Inspektor ochrony danych ma następujące zadania:

a) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
b) monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
c) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35;
d) współpraca z organem nadzorczym;
e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.
 
2.Inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.

Załączniki
Brak załączników w dokumencie.

Osoba wprowadzająca dokument Katarzyna Antolak

Rejestr zmian dokumentu
11.06.2018 Utworzenie dokumentu. (Katarzyna Antolak)